Sistem Pengurusan Aplikasi
Sistem Pengurusan Aplikasi Kerajaan Negeri Pulau Pinang membolehkan KAKITANGAN Pejabat SUK Pulau Pinang mendapatkan khidmat nasihat berkaitan sistem yang digunakan.