syarat PROGRAM KEBAJIKAN

PROGRAM PENGHARGAAN WARGA EMAS

1) Pemohon mestilah berumur 60 Tahun ke atas.
2) Pemohon mesti berdaftar dengan SPR sebagai pemilih yang mengundi di Negeri Pulau Pinang.

* DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Kad Pengenalan Waris
- Salinan maklumat akaun yang disahkan oleh pihak Bank
PROGRAM BANTUAN IBU TUNGGAL

1) Warganegara Malaysia.
2) Berdaftar di dalam SPR sebagai pemilih di dalam Negeri Pulau Pinang
3) Bercerai atau kematian suami
4) Mesti mempunyai sekurang-kurangnya SEORANG anak.
5) Berumur 60 tahun ke bawah semasa mendaftar
6) Tidak berkahwin semula.
7) Sekiranya pemohon berkahwin semula, sila maklumkan kepada Pejabat Daerah. Kegagalan berbuat demikian adalah satu kesalahan dari segi syarat-syarat program ini.

* DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Sijil Kelahiran salah seorang anak.
- Salinan Kad Pengenalan Waris / Penerima Khairat.
- Salinan Sijil Kematian suami / dokumen penceraian / dokumen yang berkaitan.
- Salinan maklumat akaun yang disahkan oleh pihak Bank

PROGRAM BANTUAN OKU

1) Warganegara Malaysia.
2) Pemohon mestilah seorang OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pulau Pinang.
3) Umur kurang daripada 60 Tahun.

* DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Kad Pendaftaran OKU.
- Salinan muka hadapan buku bank.

PROGRAM ANAK EMAS

1) Anak mestilah seorang warganegara Malaysia.
2) Ibu/bapa kepada anak yang dilahirkan mestilah berdaftar dengan SPR sebagai pemilih di Pulau Pinang.
3) Tuntutan tidak boleh dibuat selepas 2 tahun dari tarikh anak dilahirkan.
4) Tarikh kelayakan mulai Januari 2011.

* DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Sijil Kelahiran anak.
- Salinan MYKID.
- Salinan Kad Pengenalan Bapa dan Ibu.
- Salinan maklumat akaun yang disahkan oleh pihak Bank

PROGRAM BANTUAN IBU EMAS

1) Warganegara Malaysia.
2) Berdaftar di dalam SPR sebagai pemilih di dalam Negeri Pulau Pinang
3) Tiada pendapatan tetap/ tidak bekerja
4) Wanita telah/ masih berumahtangga
5) Berumur 60 tahun ke bawah semasa mendaftar

* DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN :-
- Salinan Kad Pengenalan Pemohon.
- Salinan Kad Pengenalan Suami.
- Salinan Sijil Perkahwinan.
- Salinan maklumat akaun yang disahkan oleh pihak Bank

Pihak Kerajaan Negeri berhak untuk mengambil tindakan sewajarnya sekiranya didapati melanggar syarat-syarat program atau memberikan maklumat palsu.